Domenec

Properes activitats proposades

18 / 4 / 2020 – Collada de Toses, búnquers

Us comuniquem que, dins del procés electoral, ja ha acabat el termini d’al·legacions sense que se n’hagi presentat cap en contra de l’única candidatura.
Per tant, d’acord amb els estatuts, en l’assemblea d’aquest diumenge havia de ser elegida l’esmentada candidatura sense necessitat de votació. L’assemblea, a causa de la pandèmia del coronavirus, finalment no s’ha pogut celebrar. Però, com que era un acte protocolari, perquè no calia votació, ha quedat constituïda la junta igualment. Queda així:
Lluís Arrondo – President
Domènec Ferrer – Vicepresident
Nati Zapata – Tresorera
Victòria Andreu – Secretària
Barend van Drooge – Vocal
Joan Daví – Vocal
Jordi Vilarrasa – Vocal