El Roc de la Lluna (Mirador)

Trobem aquest punt marcat al mapa amb els números 11 i 12. El punts quilomètric corresponent és:

  • Roc de la Lluna: 6,62

Podeu trobar més informació al TC1 – El Mirador del Roc de la Lluna

Continuant per la pista de seguida es troba un indicador que indica el camí per anar a visitar el Mirador del Roc de la Lluna.

Del lloc on ara està emplaçat el Mirador antuvi sortia el telefèric marcat al croquis d’aquí sota, que unia el Roc de la Lluna amb l’Estació Superior del Cable. Fins al Roc el carbó arribava amb vagonetes des de la Sala de Màquines. Aquest telefèric va ser construït l’anya 1912, per tant abans el sistema de transport havia de ser diferent.

Aquest és el conjunt dels emplaçaments ubicats a la serra del Catllaràs que van estar en funcionament durant els anys de l’explotació de la Companyia ASLAND.

A dins del conjunt podem observar que apareixen dos punts amb els noms de Roca de la Lluna i Sala de Màquines.