Telefèric de Roca Forcada

Aquest telefèric era utilitzat per al transport de fusta ja que Asland, a més de les mines, tenia diverses explotacions forestals en la serralada; encara avui hi ha restes del telefèric d’un quilòmetre que enllaçava les proximitats de la teuleria de Montclús amb el collet de la Llena, per pujar la fusta de Montclús cap a dalt el Catllaràs i utilitzar-la en les diverses galeries.

Quan l’any 1922 es produeix el tancament de les mines de l’ASLAND al Catllaràs, només seguirà en servei aquest telefèric fins a 1929,

De les dues estacions comentades, a la superior s’arriba per un corriol que surt des de la collada d’Ardericó. El conjunt de restes que encara es conserven és notable.

Imatges de l’Estació Superior del Telefèric de Montclús.


L’estació inferior és per sota de la Teuleria de Montclús, a prop del rec de la Llena. En comparació amb les restes que es conserven de l’Estació Superior, aquí no ha quedat pràcticament res. Tan sols les restes d’un petit mur són tot el que queda per recordar-nos el lloc on va estar aquesta instal·lació.

Estació Inferior del Telefèric de Montclús 1
Estació Inferior del Telefèric de Montclús 2