Mina de la Font Freda

Situació:

És al Bac del Calet, a prop de la Font Freda (que és per sota de la Sala de Màquines, al punt MP12) i del rec amb el mateix nom.

Coordenades:
Latitud: 42.21829 N
Longitud: 1.96048 E

Rutes que hi passen

  • La més senzilla és la que es fa seguint el Trajecte curt núm. 3, el camí que ve de la Sala de Màquines.
  • Altres rutes:
  • La MR3, des del punt MP4
  • La MR13 costa de l’Agoit-Rec Mines-Clot del Teixó-Joc Pilota-Sala Maquines
  • La MR15 Mines de la post-guerra
  • La MR17 Pla de St. Cristòfol, Clot del Teixó
  • La MR18 Recorregut exhaustiu per les restes mineres

Enllaç a la fitxa de la mina de la Font Freda dels Mapes de Patrimoni Cultural

Descripció:

És possible que aquesta bocamina estigués connectada amb el pou d’extracció de la Sala de Màquines, dit d’una altra manera, el seu pou d’extracció fos el que hi ha a la Sala de Màquines. A (SALMERÓN:1990:255), podem llegir.

A la pàgina 256 escriu: “El telefèric del Teixó va ser construït el 1910, tenia una longitud de 200 m, salvava un desnivell de 65 m i unia les mines d’aquella denominació amb la resta de les instal·lacions, ja que aquestes mines tenien un sistema de transport molt complex. Així, en primer lloc el carbó produït era carregat a unes vagonetes que el portaven fins al telefèric que el baixava fins al marge del torrent . A l’estació inferior el carbó es carregava a unes altres vagonetes que a continuació eren baixades per un pou fins a una galeria subterrània . Les vagonetes feien un curt trajecte per aquesta galeria, ja que uns centenars de metres més enllà retornaven a la superfície mitjançant un altre pou. A partir d’aquell moment les vagonetes eren transportades per un ferrocarril miner fins a l’estació superior del telefèric de la Roca de la Lluna, on el carbó era de nou transbordat per baixar-lo cap al cable general.

A sota es pot veure el croquis que apareix al llibre Els trens del Berguedà de Carles Salmeron i que intenta mostrar-nos de forma gràfica tot això que explica.